top of page

RELAY     EXPERT FLOORING SERVICES

 

WAT WE AANBIEDEN

Wat is het RELAY EXPERT SYSTEEM?

 

Het RELAY EXPERT SYSTEEM is een volledig autonoom en geïntegreerd systeem voor de vervanging van vasttapijt en PVC-tegels, met inbegrip van het optillen van het meubilair, het verwijderen van de bestaande vloerbekleding, het leveren en het plaatsen van nieuwe modulaire tapijttegels of PVC*-tegels. We werken buiten de normale kantooruren (tijdens weekends en ’s avonds).

Dankzij het RELAY EXPERT SYSTEEM hoeft u slechts te onderhandelen met één ondernemingspartner om de vervangingsprocedure van uw tapijt te beheren. Bovendien laat het volledig geïntegreerde RELAY EXPERT SYSTEEM een eenvoudige en globale kostenberekening toe, aangezien ALLES inbegrepen is.

RELAY EXPERT SYSTEEM richt zich momenteel tot ondernemingen in België, Luxemburg,

Nederland en Frankrijk, die hun vasttapijt wensen te vervangen zonder hun werkomgeving te verstoren. Het RELAY EXPERT SYSTEEM is aangewezen voor de vervanging van alle soorten vloerbekleding, vanaf 200 m².

 

* Het plaatsen van PVC-tegels is alleen mogelijk in bepaalde omstandigheden; een eerste ontmoeting zal ons toelaten deze mogelijkheid te bevestigen

 

Wilt u meer informatie 
over het RELAY EXPERT SYSTEEM

of een gratis offerte? 
 

 

Optillen van meubilair

Het exclusieve 'liftingssysteem' van RELAY EXPERT FLOORING gebruikt werktuigen die speciaal ontworpen zijn om alle soorten kantoormeubelen op te heffen. Het RELAY EXPERT SYSTEEM werd goedgekeurd door Steel Case en een groot aantal topmeubelfabrikanten.

Dankzij haar exclusieve technologie kan RELAY EXPERT FLOORING de vloerbekleding in uw kantoren vervangen zonder storingen of werkonderbrekingen.
 

Het verwijderen en het plaatsen

Voor de plaatsing van uw nieuwe vloerbekleding stelt RELAY EXPERT FLOORING ervaren en bevoegde teams ter beschikking, die geschoold zijn voor de meest recente en meest veeleisende technieken.

Hoe gaat RELAY EXPERT te werk?

Naast de exclusieve RELAY EXPERT-technieken zijn de specifiek gebruikte methodes één van de factoren die het succes en de uiterste betrouwbaarheid van de RELAY EXPERT-diensten uitmaken. Zij worden nauwgezet gerespecteerd door al onze verkoops- en uitvoerende teams.

De planning

Na een eerste ontmoeting met de klant wordt een overzicht opgemaakt van de oppervlaktes van de te vervangen vloerbekleding. Er worden overzichtsplannen opgesteld, die duidelijk en precies aanduiden waar de plaatsing zal beginnen.

Samen met de klant wordt elk mogelijk probleem benaderd, opgelost en een planning vastgelegd.

De voorbereiding

De veiligheidsvoorschriften die door een wederzijds akkoord bepaald werden, worden doorgegeven en uitgelegd aan het plaatsingsteam vóór de aanvang van de werken samen met de plannen en de uitvoeringsdocumenten. Al onze medewerkers zijn verplicht de werkzone te beschouwen als een zone waar niet gerookt of gegeten wordt. De teamleider zal de te behandelen oppervlakten op voorhand inspecteren en zorgt ervoor dat elk document of ander voorwerp dat nog op de grond ligt, opgeraapt wordt en op een veilige plaats opgeborgen wordt.

Deze plaats wordt schriftelijk opgetekend en de documenten of voorwerpen worden teruggelegd op de plaats waar ze gevonden werden. Tijdens deze voorinspectie noteert de teamleider alle beweegbare meubelelementen enz... op de plannen om ze na de uitvoering van de werken terug op de juiste plaats te kunnen zetten. (Hij zal een digitale foto als referentie nemen op plaatsen waar veel meubels staan.)

 

De uitvoering

*  De bestaande vloerbedekking wordt zorgvuldig gestofzuigd om alle stofdeeltjes te verwijderen;

*  Alle beweegbare meubelelementen worden op speciale "skates" gezet en verplaatst;

*  De oude vloerbekleding wordt voorzichtig ingepakt en vervoerd naar een door de klant aangewezen plaats, om             vervolgens definitief verwijderd te worden;     

*  Indien de betonlaag onder de vloerbekleding in slechte staat is, zullen de scheuren, daar waar het nodig is, opgevuld    worden met daartoe aangepaste producten;

*  De tapijttegels worden zo dicht mogelijk bij de meubels gelegd, waarna het gespecialiseerd 

   RELAY EXPERT SYSTEEM gebruikt wordt om de meubels op te tillen om het verwijderen van het oude tapijt te                vergemakkelijken en het plaatsen van de nieuwe tapijttegels mogelijk te maken. 

   De meubels worden weer neergelaten op de vernieuwde vloerbekleding.

*  De gebruikte werktuigen oefenen geen druk uit op de meubels.

*  Op het einde van elke avond, wordt de nieuwe vloerbekleding nauwkeurig aangesloten aan het bestaande tapijt            om risico's tot struikelen uit te sluiten.

*  De projectleider gaat na of alle meubels terug op de juiste plaats gezet werden.

*  De projectleider voert een laatste controle uit voor een onberispelijke netheid en de juiste herschikking van de               meubels.

*  De volgende morgen zijn de lokalen klaar voor gebruik: een nieuwe, doodgewone dag begint, alleen de                             vloerbekleding is veranderd!

Nederland en Frankrijk, die hun vasttapijt wensen te vervangen zonder hun werkomgeving te verstoren. Het RELAY EXPERT SYSTEEM is aangewezen voor de vervanging van alle soorten vloerbekleding, vanaf 200 m².

 

* Het plaatsen van PVC-tegels is alleen mogelijk in bepaalde omstandigheden; een eerste ontmoeting zal ons toelaten deze mogelijkheid te bevestigen

 

Wilt u meer informatie 
over het RELAY EXPERT SYSTEEM

of een gratis offerte? 
 

 

Optillen van meubilair

Het exclusieve 'liftingssysteem' van RELAY EXPERT FLOORING gebruikt werktuigen die speciaal ontworpen zijn om alle soorten kantoormeubelen op te heffen. Het RELAY EXPERT SYSTEEM werd goedgekeurd door Steel Case en een groot aantal topmeubelfabrikanten.

Dankzij haar exclusieve technologie kan RELAY EXPERT FLOORING de vloerbekleding in uw kantoren vervangen zonder storingen of werkonderbrekingen.
 

Het verwijderen en het plaatsen

Voor de plaatsing van uw nieuwe vloerbekleding stelt RELAY EXPERT FLOORING ervaren en bevoegde teams ter beschikking, die geschoold zijn voor de meest recente en meest veeleisende technieken.

Hoe gaat RELAY EXPERT te werk?

Naast de exclusieve RELAY EXPERT-technieken zijn de specifiek gebruikte methodes één van de factoren die het succes en de uiterste betrouwbaarheid van de RELAY EXPERT-diensten uitmaken. Zij worden nauwgezet gerespecteerd door al onze verkoops- en uitvoerende teams.

De planning

Na een eerste ontmoeting met de klant wordt een overzicht opgemaakt van de oppervlaktes van de te vervangen vloerbekleding. Er worden overzichtsplannen opgesteld, die duidelijk en precies aanduiden waar de plaatsing zal beginnen.

Samen met de klant wordt elk mogelijk probleem benaderd, opgelost en een planning vastgelegd.

De voorbereiding

De veiligheidsvoorschriften die door een wederzijds akkoord bepaald werden, worden doorgegeven en uitgelegd aan het plaatsingsteam vóór de aanvang van de werken samen met de plannen en de uitvoeringsdocumenten. Al onze medewerkers zijn verplicht de werkzone te beschouwen als een zone waar niet gerookt of gegeten wordt. De teamleider zal de te behandelen oppervlakten op voorhand inspecteren en zorgt ervoor dat elk document of ander voorwerp dat nog op de grond ligt, opgeraapt wordt en op een veilige plaats opgeborgen wordt.

Deze plaats wordt schriftelijk opgetekend en de documenten of voorwerpen worden teruggelegd op de plaats waar ze gevonden werden. Tijdens deze voorinspectie noteert de teamleider alle beweegbare meubelelementen enz... op de plannen om ze na de uitvoering van de werken terug op de juiste plaats te kunnen zetten. (Hij zal een digitale foto als referentie nemen op plaatsen waar veel meubels staan.)

 

De uitvoering

*  De bestaande vloerbedekking wordt zorgvuldig gestofzuigd om alle stofdeeltjes te verwijderen;

*  Alle beweegbare meubelelementen worden op speciale "skates" gezet en verplaatst;

*  De oude vloerbekleding wordt voorzichtig ingepakt en vervoerd naar een door de klant aangewezen plaats, om             vervolgens definitief verwijderd te worden;     

*  Indien de betonlaag onder de vloerbekleding in slechte staat is, zullen de scheuren, daar waar het nodig is, opgevuld    worden met daartoe aangepaste producten;

*  De tapijttegels worden zo dicht mogelijk bij de meubels gelegd, waarna het gespecialiseerd 

   RELAY EXPERT SYSTEEM gebruikt wordt om de meubels op te tillen om het verwijderen van het oude tapijt te                vergemakkelijken en het plaatsen van de nieuwe tapijttegels mogelijk te maken. 

   De meubels worden weer neergelaten op de vernieuwde vloerbekleding.

*  De gebruikte werktuigen oefenen geen druk uit op de meubels.

*  Op het einde van elke avond, wordt de nieuwe vloerbekleding nauwkeurig aangesloten aan het bestaande tapijt            om risico's tot struikelen uit te sluiten.

*  De projectleider gaat na of alle meubels terug op de juiste plaats gezet werden.

*  De projectleider voert een laatste controle uit voor een onberispelijke netheid en de juiste herschikking van de               meubels.

*  De volgende morgen zijn de lokalen klaar voor gebruik: een nieuwe, doodgewone dag begint, alleen de                             vloerbekleding is veranderd!

bottom of page